Pedagog - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Lorem Ipsum
$ 12,34
Przejdź do treści

Menu główne:

Pedagog

Podstawowa rola pedagoga szkolnego to przede wszystkim analiza sytuacji wychowawczej w szkole.


 
 
GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

 
PONIEDZIAŁEK     7.55 - 8.55
 
WTOREK          8.00 - 12.30
 
CZWARTEK      10.00 – 12.00
 
PIĄTEK             8.00 – 11.30
 

                         
Pedagog szkolny:
Udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze
i dydaktyczne.

Organizuje przeprowadzanie badań pedagogicznych, psychologicznych i innych specjalistycznych dla uczniów
z trudnościami dydaktycznymi i w zachowaniu.

Czuwa nad przestrzeganiem przez nauczycieli zaleceń dotyczących uczniów zawartych w opiniach i orzeczeniach specjalistycznych.

Organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych,
wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej.

Wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanie środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich.

Współtworzy szkolne programy i plany profilaktyki i wychowawcze.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego