Zespół Szkolno-Przedszkolny

Lorem Ipsum
$ 12,34
Przejdź do treści

Menu główne:

DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. KS. KAN. STEFANA WOJTYŁKI
W STAREJ WSI 

   Oferta naszej szkoły skierowana jest dla tych, którzy cenią życzliwą i przyjazną atmosferę, bezpieczeństwo, a przede wszystkim wysoki poziom nauczania potwierdzony bardzo wysokimi wynikami sprawdzianów po VI klasie. Uczniowie mogą brać udział w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych i artystycznych na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, a także międzynarodowym, w których niejednokrotnie zajmowali najwyższe podium. Dyrekcja szkoły oraz wykwalifikowana kadra nauczycielska dba o bezpieczeństwo i prawidłowy wszechstronny rozwój uczniów. Zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonych salach lekcyjnych, sali komputerowej i szkolnej bibliotece ze stałymi łączami internetowymi, nowoczesnej sali gimnastycznej i na trawiastym boisku do piłki nożnej, tartanowym boisku do piłki siatkowej i tartanowej bieżni. Do dyspozycji uczniów jest ponadto szkolna świetlica z bogatą ofertą zajęć oraz stołówka. Różnorodną pomoc dzieci mogą uzyskać od szkolnego pedagoga, a także od nauczycieli – specjalistów w czasie licznych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, rewalidacyjnych oraz gimnastyki korekcyjnej. Swoje pasje uczniowie realizują  na  pozalekcyjnych zajęciach kółek przedmiotowych i innych, m.in.  teatralnego, plastycznego, SKS czy muzycznego. Niewątpliwą atrakcją jest możliwość uczestnictwa uczniów klas  w „zielonej szkole” i w wycieczkach klasowych o rozmaitym charakterze.

NAPRAWDĘ WARTO UCZYĆ SIĘ W NASZEJ SZKOLE !

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego